LATEST IN แชทบอท

เปิดใจทีมงาน 'จับใจบอท' ผู้พัฒนา Chatbot คัดกรองผู้ที่มีภาวะซึมเศร้า

สัมภาษณ์ทีมงานจับใจบอท (Jubjai Bot) แชทบอทที่ช่วยประเมินอาการซึมเศร้าของผู้ใช้งานได้ หากพบว่าตัวเองมีอาการซึมเศร้ามากก็ช่วยให้ผู้ใช้ตัดสินใจไปพบแพทย์ได้เร็วขึ้น ซึ่งทีมงานมีทั้งผู้...

Chatbot กับ HealthTech ก็ไปด้วยกันได้ ส่อง 5 ผู้ช่วยด้านสุขภาพผ่านตัวอักษรที่น่าสนใจ

ในปัจจุบัน Chatbot เริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันเราแบบไม่รู้ตัว ยกตัวอย่างเช่น การสอบถามสินค้าหรือบริการที่เราใช้อยู่ประจำผ่านทาง Facebook Page อาจมีระบบตอบอัตโนมัติ หรือให้เข้...

JOB