LATEST IN โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

บำรุงราษฎร์ เปิดศูนย์พันธุศาสตร์เชิงป้องกันและสุขภาพครอบครัวชูนวัตกรรมตรวจระดับยีน

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จัดตั้ง ‘ศูนย์พันธุศาสตร์เชิงป้องกันและสุขภาพครอบครัว’ เพื่อให้บริการอย่างครอบคลุมโดยทีมแพทย์สหสาขาวิชาชีพตั้งแต่การให้คำปรึกษาก่อนตรวจ การตรวจยีน การตรวจวิเคร...

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ร่วมมือ IBM นำระบบ IBM Cloud เพิ่มความคล่องตัวและรองรับบริการในอนาคต

IBM และโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล หนึ่งในโรงพยาบาลเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ประกาศใช้โซลูชันคลาวด์อัจฉริยะ พร้อมเตรียมย้ายเวิร์คโหลด SAP จากระบบโครง...

แจ้งการให้บริการของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ในช่วง พ.ร.ก.ฉุกเฉินควบคุมการแพร่ระบาด COVID-19

ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2563 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ตระหนักดีถึงหน้าที่และความจำเป็นในฐานะสถานพยาบาลจึ...

VITALLIFE ร่วมกับบำรุงราษฎร์ ชูนวัตกรรมเทคโนโลยีการถอดรหัสทางพันธุกรรมแนวใหม่

บำรุงราษฎร์ ผนึกกำลังร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ VITALLIFE ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพเชิงป้องในโลกยุคปัจจุบันและในอนาคต โดยได้เข้ามาเสริมกำลังในฐานะศูนย์สุขภาพแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเ...

JOB