Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Airbnb Olympian Experiences

Airbnb จับมือ IOC และ IPC เปิดเอ็กซ์พีเรียนซ์ออนไลน์จัดโดยนักกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิก

Airbnb จับมือ คณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) และคณะกรรมการพาราลิมปิกสากล (IPC) ประกาศความร่วมมือเปิดเอ็กซ์พีเรียนซ์ออนไลน์ จัดโดยสุดยอดนักกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกระดับโลกร่วมถ่ายทอด...

Airbnb และ IOC ประกาศความร่วมมือ เตรียมผลักดันโอลิมปิกต่อเนื่องถึงปี 2028

Airbnb เข้าร่วม TOP Program สนับสนุนด้านความยั่งยืนของการขับเคลื่อนกีฬาโอลิมปิก พร้อมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจสำหรับนักกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกในการสร้างรายได้จากโปรแกรมใหม่ ‘Airbnb O...