Airbnb และ IOC ประกาศความร่วมมือ เตรียมผลักดันโอลิมปิกต่อเนื่องถึงปี 2028 | Techsauce

Airbnb และ IOC ประกาศความร่วมมือ เตรียมผลักดันโอลิมปิกต่อเนื่องถึงปี 2028

Airbnb เข้าร่วม TOP Program สนับสนุนด้านความยั่งยืนของการขับเคลื่อนกีฬาโอลิมปิก พร้อมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจสำหรับนักกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกในการสร้างรายได้จากโปรแกรมใหม่ ‘Airbnb Olympian Experiences’ เผยเจ้าของที่พัก Airbnb รายใหม่อีกหลายแสนคนพร้อมสนับสนุนและเข้าร่วมการขับเคลื่อนกีฬาโอลิมปิก ด้วยการให้บริการที่พักและมอบประสบการณ์ต่างๆ จนถึงปี 2028

คณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) และ Airbnb ประกาศข้อตกลงครั้งสำคัญในการสนับสนุนการขับเคลื่อนกีฬาโอลิมปิกจนถึงปี 2028 ซึ่งนับเป็นความร่วมมือสำหรับการแข่งขันโอลิมปิก 5 รายการตลอดระยะเวลา 9 ปีที่มี วัตถุประสงค์เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่สำหรับการเป็นเจ้าภาพและเป็นการสร้างชัยชนะสำหรับทุกฝ่ายทั้งเมืองที่เป็น เจ้าภาพจัดงาน ผู้ชมและแฟนกีฬา รวมถึงนักกีฬาทุกคน

ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับกำหนดการของโอลิมปิก 2020 ซึ่งเป็นโรดแมปเชิงกลยุทธ์ของ IOC และภารกิจของ Airbnb คือ การ โปรโมทการเดินทางอย่างยั่งยืน โดยข้อตกลงนี้จะสนับสนุนวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนของการขับเคลื่อนกีฬาโอลิมปิก และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติด้านการเดินทางที่เสริมสร้างศักยภาพทาง เศรษฐกิจ ครอบคลุมถึงคนทุกกลุ่มและความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ข้อตกลงดังกล่าวรวมถึงการจัดหาที่พักที่จะช่วย ลดค่าใช้จ่าย สำหรับผู้จัดกีฬาโอลิมปิก รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งยังลดความจำเป็นในการสร้างที่พักใหม่ในช่วงที่มี การแข่งขัน ตลอดจนช่วยเพิ่มช่องทางรายได้ให้กับเจ้าของที่พักและชุมชนท้องถิ่นโดยตรง ทั้งนี้ ยังมีการร่วมมือกับ คณะกรรมการ พาราลิมปิกสากล (IPC) ซึ่ง Airbnb จะโปรโมทที่พักสำหรับผู้พิการหรือผู้ที่มีความต้องการพิเศษอีกด้วย

มิสเตอร์โจ เกอเบีย ผู้ร่วมก่อตั้ง Airbnb เปิดเผยว่า “Airbnb และ IOC ต่างมีประสบการณ์ในการสร้างและรองรับอีเว้นท์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกมาแล้ว ความร่วมมือสำหรับกีฬาโอลิมปิกในครั้งนี้จะทำให้มั่นใจยิ่งขึ้นว่า การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก จะเป็นสุดยอดในหลายๆ ด้านทั้งความครอบคลุมถึงคนทุกกลุ่ม, การเข้าถึงได้ง่าย และมีความยั่งยืน อีกทั้งยังสร้างตำนานให้กับทั้งนักกีฬาและชุมชนเจ้าของที่พักไปอีกยาวนาน ภารกิจของ Airbnb คือการสร้างโลกที่ทุกที่เป็นของทุกคน เราภูมิใจที่ชุมชน Airbnb ได้มีส่วนสืบสานสปิริตแห่งโอลิมปิกที่สำคัญนี้”

มิสเตอร์โทมัส บาค ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคสากล (IOC) กล่าวว่า “ความร่วมมือที่เป็นนวัตกรรมนี้ผลักดัน กลยุทธ์การจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ตลอดจนสร้างความทรงจำที่ดีให้ชุมชน เจ้าของที่พัก ด้วยการสนับสนุนของ Airbnb เราจะพัฒนาโอกาสใหม่ๆ สำหรับนักกีฬาทั่วโลกให้มีรายได้โดยตรงผ่านกีฬาและกิจกรรมออกกำลังกายตลอดจนคุณค่าของความเป็นโอลิมปิก”

ช่วยสร้างเจ้าของที่พัก Airbnb รายใหม่เพิ่มขึ้น

ความร่วมมือนี้จะทำให้เกิดเจ้าของที่พัก Airbnb รายใหม่เพิ่มขึ้นอีกหลายแสนคนภายใน 9 ปีนี้ นับเป็นการเปิดโอกาสให้ คนท้องถิ่นมีรายได้พิเศษ โดยเปิดให้เช่าที่พักและจัดประสบการณ์ในท้องถิ่นแก่แฟนกีฬา นักกีฬา และผู้ที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนกีฬาโอลิมปิก โดยสำหรับผู้เข้าร่วมงานโอลิมปิก ชุมชน Airbnb พร้อมแบ่งปันความเป็นท้องถิ่นให้ผู้มาเยือนได้มีส่วนร่วมและสัมผัสเมืองเจ้าภาพและชุมชนท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด โดยสำหรับเมืองที่เป็นเจ้าภาพนั้น ชุมชน Airbnb ช่วยสนับสนุนเมืองเจ้าภาพสามารถรองรับผู้มาเยือนที่มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นไปพร้อมๆ กับการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Airbnb Olympian Experiences

IOC และ Airbnb จะเปิดตัว Olympian Airbnb Experiences หรือ ประสบการณ์กับนักกีฬาโอลิมปิก ในช่วงต้นปี 2020 เพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬามีรายได้โดยตรง ซึ่งแสดงให้เห็นความพยายามของ IOC ที่จะสนับสนุนนักกีฬาและชูให้นักกีฬา เป็นหัวใจของการขับเคลื่อนกีฬาโอลิมปิก โดยเป้าหมายของ Airbnb นั้นคือการจัดประสบการณ์นี้ที่จะสร้างศักยภาพทาง เศรษฐกิจให้นักกีฬาทั่วโลกนอกเหนือจากช่วงเวลาการแข่งขันหรือเกมส์ต่างๆ และการส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกายโดยประสบการณ์ดังกล่าวจะมีตั้งแต่การฝึกซ้อมกับนักกีฬาโอลิมปิก ไปจนถึงเยี่ยมชมเมืองกับนักกีฬาอีลิท โดยความร่วมมือระหว่าง Airbnb และ IOC นี้จะผ่านแพลตฟอร์ม Athlete 365 เพื่อสนับสนุนและฝึกอบรมแก่นักกีฬาที่สนใจเป็นโฮสต์ประสบการณ์บนแพลตฟอร์ม Airbnb Experiences

นอกจากนั้น ทาง IOC จะมีการสนับสนุนที่พักให้กับนักกีฬาในช่วงที่กำลังแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิก ตลอดจนการเดินทางไปฝึกซ้อมในที่ต่างๆ ด้วยที่พักบน Airbnb มูลค่าไม่ต่ำกว่า 28 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในระหว่างความร่วมมือครั้งนี้ด้วย

นางเคิร์สตี้ โคเวนทรี ประธานของ IOC Athletes’ Commission กล่าวว่า ในนามของคณะกรรมธิการฝ่ายดูแลนักกีฬาเรามีความยินดีอย่างยิ่งต่อข้อตกลงความร่วมมือระดับโลกกับ Airbnb ที่จะช่วยสร้างประโยชน์ให้กับนักกีฬาโดยตรง ซึ่งรวมถึงโอกาสในการสร้างรายได้จากการได้แบ่งปันความรักกีฬาของพวกเขาผ่าน Airbnb Olympian Experiences และการสนับสนุนที่พักที่ต้องการได้โดยตรง เราได้ทำงานเพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างนักกีฬาทั่วโลก ทั้งในช่วงแข่งขันและช่วงที่ไม่ได้แข่งขัน ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า เราสนับสนุนและทุ่มเทให้กับนักกีฬาตลอดทั้งอาชีพของพวกเขา

การสนับสนุนนักกีฬาผู้ลี้ภัย

Airbnb จะสนับสนุน IOC ในการแก้ปัญหาที่ผู้ลี้ภัยทั่วโลกต้องเผชิญ ซึ่ง IOC ได้ช่วยเหลือผู้ลี้ภัยมาอย่างต่อเนื่อง เช่น ความร่วมมือกับ UNHCR ตั้งแต่ปี 1994 การสร้างทีมนักกีฬาโอลิมปิกผู้ลี้ภัยของ IOC สำหรับโอลิมปิก 2016 ที่รีโอเด จาเนโร และปี 2020 ที่โตเกียว รวมถึงการก่อตั้งมูลนิธินักกีฬาโอลิมปิกผู้ลี้ภัยในปี 2017 ด้าน Airbnb นั้น ได้ช่วยเหลือ ผู้ลี้ภัยมาตั้งแต่ปี 2015 ผ่านโครงการ “Open Homes” ซึ่งช่วยให้เจ้าของที่พักผู้เอื้อเฟื้อกับผู้ต้องการที่พักชั่วคราวรวมถึง ผู้ลี้ภัยได้พบกัน และได้ช่วยให้ผู้เดือดร้อนให้มีที่พักกว่า 35,000 คนแล้ว ด้วยความร่วมมือระหว่าง IOC กับ Airbnb นี้ จะเป็นการร่วมกันสร้างโปรแกรมต่อเนื่องในการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยในระยะยาว

Airbnb เคยสนับสนุนกีฬาโอลิมปิก 2016 ที่เมืองรีโอเดจาเนโรและกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว 2018 ที่ พย็องชังในฐานะผู้สนับสนุนภายในประเทศ ตลอดจนได้เคยสนับสนุนกีฬารายการใหญ่หลายรายการมากก่อนหน้านี้ จากการศึกษาของ สภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) พบว่า ในช่วงที่มีการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2016 ที่รีโอเดจาเนโร ที่พักในแพลตฟอร์ม Airbnb ที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับผู้มาร่วมงานมีจำนวนเทียบเท่าโรงแรม 257 แห่ง ทำให้เมืองเจ้าภาพลดการใช้วัสดุและลดการปลดปล่อยคาร์บอน นอกจากนั้น เจ้าของที่พักมีรายได้โดยตรงประมาณ 30 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐ และทำให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจรวมประมาณ 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงเวลาเพียง

3 สัปดาห์ ส่วนช่วงที่มีการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกฤดูหนาว 2018 ที่พย็องชัง ประเทศเกาหลีใต้ เจ้าของที่พัก Airbnb มีรายได้รวม 2.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากการต้อนรับผู้เข้าพัก 15,000 คน ซึ่งเทียบเท่ากับความต้องการโรงแรม 46 แห่ง และล่าสุดเจ้าของที่พัก Airbnb ทั่วญี่ปุ่นก็ได้ต้อนรับนักเดินทางกว่า 650,000 คนช่วงที่มีการแข่งขันรักบี้ชิงแชมป์โลก และทำรายได้จากการให้เช่าที่พักได้มากกว่า 70 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

Airbnb ในฐานะ Worldwide Olympic Partner ในประเภท “Unique Accommodation Products and Unique Experiences Services” โดย Worldwide Olympic Partner จะให้การสนับสนุนคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติต่างๆ พร้อมคณะทำงาน และผู้จัดกีฬาโอลิมปิกทุกราย รวมถึงนักกีฬาและการพัฒนากีฬาทุกระดับทั่วโลก นอกจากนี้ยังส่งเสริมคุณค่าของกีฬาโอลิมปิกและช่วยสร้างประสบการณ์ที่จะตราตรึงในความทรงจำสำหรับแฟนๆ กีฬาทั่วโลกอีกด้วย

มิสเตอร์จิริ เคชวาล ประธานคณะกรรมาธิการด้านการตลาดของ IOC กล่าวว่า “นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2008 จนถึง ปัจจุบัน Airbnb มีชื่อเสียงระดับโลก ความร่วมมือนี้จะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของการขับเคลื่อนกีฬาโอลิมปิก อย่างยั่งยืนในอนาคต และแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือของ IOC กับแบรนด์ชั้นนำระดับโลกเป็นไปอย่างต่อเนื่อง”

ในฐานะพันธมิตระดับโลก Airbnb พร้อมสนับสนุนกีฬาโอลิมปิก 2020 ในโตเกียว, กีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว 2022 ในปักกิ่ง, กีฬาโอลิมปิก 2024 ในปารีส, กีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว 2026 ในมิลาโน-คอร์ตินา และกีฬาโอลิมปิก 2028 ในลอสแอนเจลิส

ข้อตกลงนี้ยังรวมถึงสิทธิทางการตลาดสำหรับคณะกรรมการพาราลิมปิกสากล (IPC) และกีฬาพาราลิมปิก ผ่านข้อตกลง ความร่วมมือระยะยาวของ IOC-IPC รวมถึงยูธโอลิมปิกด้วย

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

งาน Assembly & Automation Technology สัมผัสหุ่นยนต์หลากชนิดแบบใกล้ชิด ไลฟ์สไตล์ใช้ชีวิตร่วมกับหุ่นยนต์ห้ามพลาด

งาน “Assembly & Automation Technology” งานแสดงระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์เพื่อภาคการผลิตและภาคบริการ...

Responsive image

Tangerine IT Solution ทำอะไรบ้าง ? ที่ปรึกษา IT ที่ได้เป็น Google Premier Partner

Tangerine เป็นหนึ่งในบริษัท IT Solution ที่ได้รับความไว้วางใจจาก Google และองค์กรชั้นนำมากมายด้วยการเป็น Google Premier Partner...

Responsive image

Marketing Oops! Summit 2024 เปิดตัว 15 Speakers ระดับ Top รวมแล้วกว่า 50 คน ร่วม ลงลึก AI, Sustainability, Visionaries และ สร้างการเติบโตด้านการตลาดและธุรกิจ

Marketing Oops! Summit 2024 เปิดตัว 15 Highlight Speakers ระดับ Top มาร่วมลงลึกกับ AI, Sustainability, Visionaries และ สร้างการเติบโตด้านการตลาดและธุรกิจ...