LATEST IN Alexander Osterwalder

จะสร้าง product ที่มีคนซื้อ ต้องถามอะไรกับลูกค้า ?

คนที่ไม่ได้เป็นพนักงานขายอาจจะบอกว่าไม่เห็นเกี่ยวกับฉันซักหน่อย แต่ Daniel H. Pink บอกว่ามนุษย์เราล้วนเป็นนักขายโดยกำเนิด ถ้าคุณเคยโน้มน้าวใครซักคนก็ถือว่าคุณเป็นนักขายแล้ว เพราะงั...

SCG จับมือองค์กรพันธมิตร นำ Alexander Osterwalder จัด Workshop พัฒนาธุรกิจครั้งแรกในไทย

SCG ตอกย้ำความเป็นผู้นำองค์กรนวัตกรรม โดยร่วมกับหลากหลายองค์กร จัดงาน “Inno Meetup: Business Model Workshop” ซึ่งมี “Alexander Osterwalder” หนึ่งในนักคิดด้านการบริหารจัดการที่ได้รั...

Alexander Osterwalder นักคิดระดับโลก ผู้คิดค้น Business Model Canvas อาวุธของคนทำธุรกิจ

หากใครที่กำลังออกแบบโมเดลธุรกิจหรือได้มีโอกาสในการเข้าร่วมเวิร์คช็อปก็คงจะเคยได้ยินเรื่องของ Business Model Canvas เครื่องมือที่ช่วยออกแบบโมเดลธุรกิจอันโด่งดังผ่านตากันมาบ้างแล้ว.....

JOB