Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN AR

INFOFED นำขบวน VR Truck ให้ความรู้แก่นักเรียนและสถานศึกษา

บริษัท อินโฟเฟด จำกัด (INFOFED) จัดกิจกรรม VR Truck ให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีเสมือนจริง หรือ VR (Virtual Reality) สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น พร้อมพัฒนาห้อ...

ชมพระเมรุมาศ 3 มิติพร้อมบทขับกลอนและอัลบั้มภาพดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี AR ฝีมือคนไทย

เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 26 ตุลาคม 2560 กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดพิมพ์แผ่นพับที่ระลึกแจกให้กับประชาชนที่มาร่วมถว...

ผลสำรวจเผย เยาวชนไทยมอง AI และ Internet of Things จะกระทบกับชีวิตในอนาคตมากที่สุด

Microsoft เผยผลสำรวจ ในหัวข้อ 'อนาคตด้านดิจิทัลในเอเชีย' (Microsoft Asia Digital Future Survey) ที่คนรุ่นใหม่มีความเชื่อว่าจะส่งผลกระทบต่อชีวิตในอนาคต......