LATEST IN AutoTech

Beacon VC ร่วมลงทุน Series C ใน Carro แพลตฟอร์มซื้อขายรถยนต์ ยูนิคอร์นสายยานยนต์รายแรกในอาเซียน

Carro แพลตฟอร์มซื้อขายรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รับเงินระดมทุนรอบ Series C กว่า 360 ล้านเหรียญ ทำให้ขึ้นแท่นเป็นขึ้นแท่นยูนิคอร์นรายล่าสุดของสิงคโปร์ อีกทั้งยังเป...

รู้จัก 6 ระดับ ยานยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ ส่องรายใหญ่อยู่ระดับไหนบ้าง

องค์กรดูแลมาตรฐานด้านวิศวกรรมเกี่ยวกับการขนส่งได้จำแนกขีดความสามารถของรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติไว้ 6 ระดับ โดยสามอันดับแรก ผู้ขับยังต้องควบคุมตัวรถยนต์อยู่ แต่ทว่าตั้งแต่ระดับ 3 ขึ...

JOB