LATEST IN Baby Shark

รู้หรือไม่? เพลง Baby Shark มาจากสตาร์ทอัพ EdTech สัญชาติเกาหลีใต้

ในช่วงปลายปี 2017 ที่ผ่านมา (รวมไปถึงช่วงวันเด็ก 2018 ที่ผ่านมา) เพลง Baby Shark อาจจะผ่านหูใครๆ หลายคนจนติดไปอยู่พักหนึ่ง หลายคนอาจจะเริ่มสงสัยว่าเพลงนี้มีที่มาที่ไปอย่างไร ใครเป็...

JOB