Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Pinkfong

รู้หรือไม่? เพลง Baby Shark มาจากสตาร์ทอัพ EdTech สัญชาติเกาหลีใต้

ในช่วงปลายปี 2017 ที่ผ่านมา (รวมไปถึงช่วงวันเด็ก 2018 ที่ผ่านมา) เพลง Baby Shark อาจจะผ่านหูใครๆ หลายคนจนติดไปอยู่พักหนึ่ง หลายคนอาจจะเริ่มสงสัยว่าเพลงนี้มีที่มาที่ไปอย่างไร ใครเป็...

JOB