Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Greener & Smarter

บ้านปู วางงบลงทุนปี 65 กว่า 1,300 ล้านเหรียญ มุ่งสู่พลังงานสะอาดและเทคโนโลยีพลังงาน

บ้านปู วางงบลงทุนปี 65 กว่า 1,300 ล้านเหรียญ เผยเร่งสร้างการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและเทคโนโลยีพลังงาน Greener & Smarter พร้อมเพิ่มอัตราเร่งกระบวนการ Digital Transformation นำเท...

Banpu NEXT เข้าซื้อหุ้น 100% ใน Engie Services ประเทศไทย ขยายบริการระบบจัดการพลังงาน

Banpu NEXT เข้าซื้อหุ้นทั้งหมดใน บริษัท เอ็นจี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด (ESTH) ผู้ให้บริการด้านการบริหารจัดการพลังงานชั้นนำของไทย เพื่อขยายบริการระบบบริหารจัดการพลังงานของบ้าน...

Banpu Power เพิ่มกำลังผลิตตามกลยุทธ์ Greener & Smarter เปลี่ยนผ่านสู่การผลิตพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บ้านปู เผยผลงานการเปลี่ยนผ่านสู่การผลิตพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพิ่มกำลังผลิตตามกลยุทธ์ Greener & Smarter พร้อมโชว์ผลการดำเนินงานครึ่งปีแรก 2564 และการต่อยอดมูลค่าทางธุรกิ...

Banpu Acquires Two Operating Utility-Scale Solar Farms in Australia Extending its Commitment to ‘Greener & Smarter’ Strategy

Banpu has successfully acquired two operating solar farms in New South Wales, Australia. It is an important step in laying the foundation in terms of strategic investments in clean...

เปิดแผน 5 ปี ของ บ้านปู เดินหน้ากลยุทธ์ Greener & Smarter เร่งการเปลี่ยนผ่านสู่โลก Never Normal

เปิดแผน 5 ปี ของ บ้านปู เดินหน้ากลยุทธ์ Greener & Smarter เร่งการเปลี่ยนผ่านสู่โลก Never Normal...

บ้านปูฯ เผยไตรมาส 3 ปี 2563 สะท้อนการเปลี่ยนผ่านธุรกิจตามแผนกลยุทธ์ Greener & Smarter

บ้านปูฯ เผยรายงานผลการดำเนินธุรกิจไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 สะท้อนประสิทธิภาพของการดำเนินมาตรการลดต้นทุน และบริหารงบลงทุนอย่างรัดกุมตั้งแต่ต้นปี โดยในสามไตรมาสที่ผ่านมา...

บ้านปู ปิดดีลแหล่งก๊าซบาร์เนตต์ รับอานิสงค์ราคาก๊าซพุ่งช่วงหน้าหนาว พร้อมเดินหน้าต่อยอดพอร์ตธุรกิจก๊าซฯ ในสหรัฐฯ

บ้านปู ปิดดีลแหล่งก๊าซ “บาร์เนตต์” รับอานิสงค์ราคาก๊าซพุ่งช่วงหน้าหนาว พร้อมเดินหน้าต่อยอดพอร์ตธุรกิจก๊าซฯ ในสหรัฐฯ ตอกย้ำยุทธศาสตร์สร้างอนาคตพลังงานที่ยั่งยืน...