Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Bing

Microsoft เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ ใช้ AI ช่วยช้อปปิ้งออนไลน์บน Bing และ Edge

Microsoft เปิดตัวเครื่องมือ AI ตัวใหม่ที่ช่วยในการช้อปปิ้งออนไลน์ ใน Bing เริ่มทดลองใช้แล้วในสหรัฐอเมริกา และ Edge ใช้งานได้แล้วพร้อมกันทั่วโลกวันนี้...

OpenAI แจ้งเตือน Microsoft ชะลอการใช้ GPT-4 กับ Bing หลังพบแชทบอทให้ข้อมูลไม่ถูกต้องและคาดเดาไม่ได้

OpenAI เตือนไปยัง Microsoft ให้ชะลอการนำเอา GPT-4 ไปใช้กับเครื่องมือค้นหา Bing หลังมีรายงานว่าแชตบอทมีการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง และคาดเดาไม่ได้...

Microsoft เลิกจ้างทีมจริยธรรม AI ยกทีม พนักงานตั้งข้อสงสัย บริษัทเร่งออกผลิตภัณฑ์จนไม่สนใจผลที่จะตามมา

รายงานล่าสุดจาก Platformer ระบุว่า Microsoft ได้ปลดทีมจริยธรรมและสังคมของ AI ทั้งหมด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปลดพนักงานครั้งใหญ่ 10,000 คน ของบริษัทเพื่อลดค่าใช้จ่าย...