Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Blue Origin

เปรียบเทียบ ยานไปอวกาศ ของ Virgin Galactic vs. Blue Origin ต่างกันอย่างไร

เป็นที่ตื่นตากันไปทั้งโลกเมื่อ 2 บริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Virgin Galactic ของ Richard Branson และบริษัท Blue Origin ของ Jeff Bezos ได้ทำการทดสอบการบินเพื่อขึ้นไปเยี่ยมชมอวกาศ บทความนี้...

Jeff Bezos เดินทางสู่อวกาศกับยาน New Shepard และกลับลงมาสำเร็จ ด้วยระยะเวลา 10 นาที 10 วินาที

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคมที่ผ่านมา Jeff Bezos มหาเศรษฐีอันดับ 1 ของโลก อดีตผู้บริหารแห่ง Amazon ได้เดินทางขึ้นสู่อวกาศกับยาน New Shepard และกลับลงมาสำเร็จด้วยระยะเวลา 10 นาที 10 วินาท...

พรุ่งนี้แล้ว Jeff Bezos เตรียมบินไปอวกาศกับยาน New Shepard ของ Blue Origin

Jeff Bezos พร้อมด้วย 3 ผู้ร่วมบินไปอวกาศกับยาน New Shepard ยานที่ขับเคลื่อนด้วยระบบอัตโนมัติทั้งลำ ทั้ง 4 ได้เตรียมตัวผ่านการเข้าหลักสูตรเร่งรัด เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นบินจริง...

ตั๋วเดินทางไปนอกโลกครั้งแรก กับ Jeff Bezos ถูกประมูลด้วยราคาสูงถึง 870 ล้านบาท

บริษัท Blue Origin ของ Jeff Bezos ผู้ก่อตั้ง Amazon เปิดการประมูลตั๋วโดยสารเป็นอย่างทางการ เพื่อหาผู้โดยสารที่จะได้ทะยานไปเที่ยวอวกาศกับ Jeff Bezos และ Mark Bezos ซึ่งการประมูลนี้...

Blue Origin ของ Jeff Bezos เตรียมเปิดประมูลตั๋วทัวร์อวกาศเที่ยวแรก 20 ก.ค. นี้

หลังจากเดินหน้าพัฒนามานานกว่า 6 ปี ในที่สุด Blue Origin บริษัทพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศของ ของ Jeff Bezos ก็ประสบความสำเร็จ ประกาศวันประมูลตั๋วโดยสารพาทัวร์อวกาศเชิงพาณิชย์ที่จะเดินทางเท...

เปย์ไหวไหม? ถ้าอยากท่องอวกาศกับ Blue Origin อาจต้องจ่ายเงิน 7-10 ล้านบาท

ล่าสุด Reuters รายงานว่าบริษัท Blue Origin บริษัทด้านยานอวกาศของ Jeff Bezos, CEO Amazon กำลังจะตัดสินใจเก็บค่าบริการดังกล่าวที่ 200,000 ถึง 300,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นเงินไทยอยู่...