Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN CARIVA

BDMS ลงทุนใน CARIVA ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา AI วิเคราะห์โรคเฉพาะบุคคล

BDMS ร่วมลงทุนใน CARIVA (แคริว่า) บริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ชั้นนำของไทย ผู้พัฒนาปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์ Medical Large Language Models (Medical LLMs) เป็นรายแรกในเอเช...

CARIVA ในเครือ ARV จับมือ รพ.รามาธิบดี พัฒนาโมเดลวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพ ประเมินความเสี่ยงการเกิดโรคของคนไทย

CARIVA จับมือ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิด­­ล ร่วมพัฒนาโครงการต้นแบบในการวิเคราะห์โรคในกลุ่มผู้ป่วยทั่วไปผ่าน “โมเดลการวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพซึ่งพัฒนาจากข้อมูลสุขภาพแบบไม่ระบุ...