Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Chatbots

Erica AI Chatbot ที่ไม่ต้องรอให้ถามจากธนาคาร Bank of America

ในงาน Money 20/20 Conference งาน FinTech ที่จัดขึ้นที่สหรัฐฯ ปีนี้ มีบริษัทต่างๆ มาเปิดตัวบริการมากมาย และหนึ่งในนั้นคือ Bank of America กับ Chatbot......

Chatbot และของเล่นใหม่ๆ จาก LINE ที่ Developer และ Startup ควรรู้จัก

ล่าสุดทางเราได้มีโอกาสเข้าร่วมงาน LINE Developer Day 2016 ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ภายในงานนี้ประกอบไปด้วยเนื้อหาเชิงเทคนิคของไลน์ มากกว่า 10 หัวข้อ เล่าว่า เทคโนโลยีเบื้องหลัง...