LATEST IN Communist Party

ยืนยัน 'แจ็ค หม่า' เป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ของประเทศจีนแล้ว

หนังสือพิมพ์จากทางการจีนอย่าง People's Daily ระบุชัดเจน 'แจ็ค หม่า' (Jack Ma) ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร Alibaba Group วัย 54 ปี เป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ของประเทศจีน หลังจาก...

JOB