Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN consensus

EU ปัดตก ข้อเสนอ แบนคริปโต ที่ใช้ Proof-of-Work

หลังมีข่าวออกมาว่ารัฐสภายุโรป มีการเสนอให้ แบนคริปโต ที่ใช้ Proof-of-Work เมื่อ 14 มีนาคมที่ผ่านมาคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจและการเงินของรัฐสภายุโรปมีการลงมติเพื่อออกร่างกฎหมาย Markets...