LATEST IN CPAC

SCG เปิดตัว CPAC Construction Solution ช่วยวางแผนงานก่อสร้างลดต้นทุนเห็นผล

SCG เผยกลยุทธ์ยกระดับกลุ่มธุรกิจซีเมนต์และวงการก่อสร้าง ผนึกพันธมิตรทุกส่วนส่งมอบนวัตกรรมการก่อสร้างครบวงจร “CPAC Construction Solution” ให้ลูกค้าได้งานคุณภาพ-สร้างเสร็จไว-คุมงบได้...

JOB