LATEST IN Cryptocurrency Startup

Visa ลงทุนใน ‘Anchorage’ Startup สาย Cryptocurrency

ล่าสุด บริการชำระเงินระดับโลกอย่าง Visa ได้ลงทุนในโครงการ Cryptocurrency ด้วยจำนวนเงินกว่า 40 ล้านดอลลาร์กับ Cryptocurrency Startup ชื่อ ‘Anchorage’ ผู้ให้บริการรักษาความปลอดภัย Cr...

JOB