Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Anchorage

SCB 10X ร่วมลงทุนใน Anchorage แพลตฟอร์มรับฝากสกุลเงินดิจิทัลรอบ Series C มูลค่า 80 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

SCB 10X เดินหน้าภารกิจ Moonshot Mission มุ่งลงทุนในบริษัทเทคคอมพานี และสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ประกาศเป็นหนึ่งในผู้ร่วมลงทุนการระดมทุนรอบ Series C มูลค่า ...

Visa ลงทุนใน ‘Anchorage’ Startup สาย Cryptocurrency

ล่าสุด บริการชำระเงินระดับโลกอย่าง Visa ได้ลงทุนในโครงการ Cryptocurrency ด้วยจำนวนเงินกว่า 40 ล้านดอลลาร์กับ Cryptocurrency Startup ชื่อ ‘Anchorage’ ผู้ให้บริการรักษาความปลอดภัย Cr...