Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Customer

รู้เขา รู้เรา อาวุธที่ชื่อว่า ‘Customer Journey‘ รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง

ในยุค Digital ถ้าเรายังไม่รู้จักอาวุธที่ชื่อว่า Customer Journey ก็เตรียมตัวล่มสลายได้เลย เพราะหากเราต้องการยอดขายจำนวนมากๆ เพื่อให้องค์กรเจริญ บริษัทเติบโต กิจการรุ่งเรือง Custome...

3 เหตุผลที่ทำให้สตาร์ทอัปล้มเหลวในการจับลูกค้าใหม่ๆ

ลูกค้ากลุ่มแรกที่ยินดีจ่ายเงินให้กับสตาร์ทอัปคือความท้าทายด่านแรกๆ ที่เจ้าของธุรกิจหน้าใหม่ทุกคนต้องเจอ เพราะมันคือตัวตัดสินอนาคตของโปรดักต์  สตาร์ทอัปหลายๆ รายต้องล้มเหลวเพราะไม่ส...

JOB