LATEST IN Customer

รู้เขา รู้เรา อาวุธที่ชื่อว่า ‘Customer Journey‘ รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง

ในยุค Digital ถ้าเรายังไม่รู้จักอาวุธที่ชื่อว่า Customer Journey ก็เตรียมตัวล่มสลายได้เลย เพราะหากเราต้องการยอดขายจำนวนมากๆ เพื่อให้องค์กรเจริญ บริษัทเติบโต กิจการรุ่งเรือง Custome...

3 เหตุผลที่ทำให้สตาร์ทอัปล้มเหลวในการจับลูกค้าใหม่ๆ

ลูกค้ากลุ่มแรกที่ยินดีจ่ายเงินให้กับสตาร์ทอัปคือความท้าทายด่านแรกๆ ที่เจ้าของธุรกิจหน้าใหม่ทุกคนต้องเจอ เพราะมันคือตัวตัดสินอนาคตของโปรดักต์  สตาร์ทอัปหลายๆ รายต้องล้มเหลวเพราะไม่ส...

JOB