Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN daniel-zhang

Daniel Zhang ลา Alibaba ทิ้งทุกเก้าอี้ ส่งไม้ต่อ Eddie Wu ดูแลธุรกิจคลาวด์

Daniel Zhang อดีต CEO ของกลุ่ม จะลาออกจากการเป็นประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของธุรกิจคลาวด์ Zhang จะลงจากเก้าอี้ CEO ของ Alibaba Group เพื่อมาดูแลธุรกิจคลาวด์อย่างเต็มที่...

6 คำแนะนำสำหรับผู้บริหารจาก 'แดเนียล จาง' ว่าที่ประธานฯ Alibaba

หากถามใครหลายๆ ว่า 'แดเนียล จาง' (Daniel Zhang) คือใคร? หลายคนคงไม่คุ้นหรือไม่รู้จัก แต่หากบอกว่าเขาคือ CEO ของ Alibaba Group และเป็นผู้คิดค้น Event ที่ชื่อว่า 11.11 “Singles Day” ...