LATEST IN Data Subjuct

เตรียมพร้อม 100 วันก่อนบังคับใช้ PDPA ความสำคัญ กรณีศึกษา และโอกาสใหม่ของภาคธุรกิจจาก PDPA

หากพูดถึงเทรนด์ธุรกิจที่มาแรงมากในช่วงปีที่ผ่านมา คงหนีไม่พ้นการใช้ Big Data เพื่อวิเคราะห์กลยุทธ์จากข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งหาก Big Data คือพลังที่ยิ่งใหญ่ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุ...

JOB