Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Data Subjuct

เตรียมพร้อม 100 วันก่อนบังคับใช้ PDPA ความสำคัญ กรณีศึกษา และโอกาสใหม่ของภาคธุรกิจจาก PDPA

หากพูดถึงเทรนด์ธุรกิจที่มาแรงมากในช่วงปีที่ผ่านมา คงหนีไม่พ้นการใช้ Big Data เพื่อวิเคราะห์กลยุทธ์จากข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งหาก Big Data คือพลังที่ยิ่งใหญ่ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุ...