LATEST IN data-controller

เตรียมพร้อม 100 วันก่อนบังคับใช้ PDPA ความสำคัญ กรณีศึกษา และโอกาสใหม่ของภาคธุรกิจจาก PDPA

หากพูดถึงเทรนด์ธุรกิจที่มาแรงมากในช่วงปีที่ผ่านมา คงหนีไม่พ้นการใช้ Big Data เพื่อวิเคราะห์กลยุทธ์จากข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งหาก Big Data คือพลังที่ยิ่งใหญ่ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุ...

Data Driven Marketing จะอยู่อย่างไรในยุค PDPA รุ่งเรือง

ในวันที่แบรนด์ต่างแข่งกันสะสม Data ให้ BIG เพื่อรอวันได้ออกดอกออกผลจากการประมวลผลและทำ AI, Machine learning, Automation, Personalization กันเจ๋งๆซักที ดันมีกฎหมายใหม่ออกมาสั่งห้าม ...

JOB