Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN dbs-bank

DBS Bank ธนาคารยักษ์ใหญ่ของสิงคโปร์ ออกตราสารหนี้ในรูปแบบ STO เป็นครั้งแรก

DBS Bank ธนาคารสัญชาติสิงคโปร์ ผู้ให้เช่าสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ล่าสุดเสนอขาย STO เป็นครั้งแรก ผ่าน DBS digital exchange...

KBank จับมือ DBS Bank เปิดบริการรับโอนเงินจากสิงคโปร์

คุณพัชร สมะลาภา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารมุ่งเน้นนำดิจิทัลเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเชื่อมโยงระบบการชำระเงินระหว่างประเทศ ธุรกรรมการเงินระหว่างประเทศให้สะดวกยิ่งขึ...