Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN dell-technologies

Dell คาด โลกหลังปี 2022 Digital Twin จะถูกสร้าง และใช้งานได้ง่ายขึ้น

Dell คาดการณ์ว่า Digital Twin จะกลายเป็นเรื่องที่ง่ายยิ่งขึ้นทั้งในการสร้างและใช้งานเนื่องจากเทคโนโลยีถูกกำหนดให้ชัดเจนยิ่งขึ้นด้วยเครื่องมือเฉพาะ ในขณะที่ได้รับความเข้าใจและการตระ...

Dell เปิดตัวระบบ Dell EMC VxRail พัฒนาประสิทธิภาพการทำงานให้เร็วยิ่งขึ้น รองรับเวิร์กโหลดที่เน้นการทำงานกับข้อมูล

เดลล์ เทคโนโลยีส์ ประกาศเปิดตัว Dell EMC VxRail hyperconverged Infrastructure (HCI) บน Dell PowerEdge เซิร์ฟเวอร์รุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเร็วๆ นี้ โดยมาพร้อมประสิทธิภาพที่ปรั...