Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Digital Twins

เจาะลึกเทคโนโลยี Digital Twin และการนำไปใช้ในองค์กรจากผู้ใช้จริง | MEGATECH Digital Twin

เทคโนโลยี Digital Twin คืออะไร ใช้งานอย่างไร และองค์กรจะนำไปใช้จริงได้อย่างไร หนึ่งในเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่เราได้ยินกันมาหลายปีแต่หลายคนยังไม่รู้ว่า Digital Twin เป็นเทคโนโลยีอะไร ...

BGRIM ชูผลประกอบการ Q1/65 รายได้พุ่ง 41% กำไร 23 ล้านบาท รุกเพิ่มกำลังการผลิตใหม่ 1,000 MW

BGRIM เปิดผลประกอบการ Q1/65 รายได้พุ่ง 41% กำไรสุทธิ 23 ลบ. เดินหน้าบริหารต้นทุนต่อเนื่อง พร้อมกับรุกนำ เทคโนโลยี Digital Twins ร่วมกับ Siemens มาใช้ในการบำรุงรักษาโรงงานให้มีประสิ...

Dell คาด โลกหลังปี 2022 Digital Twin จะถูกสร้าง และใช้งานได้ง่ายขึ้น

Dell คาดการณ์ว่า Digital Twin จะกลายเป็นเรื่องที่ง่ายยิ่งขึ้นทั้งในการสร้างและใช้งานเนื่องจากเทคโนโลยีถูกกำหนดให้ชัดเจนยิ่งขึ้นด้วยเครื่องมือเฉพาะ ในขณะที่ได้รับความเข้าใจและการตระ...

Esri Thailand เชิญร่วมงาน Thai GIS User Conference 2021 ชูเทคโนโลยี Digital Twins ยกระดับประเทศด้วยพื้นฐานภูมิสารสนเทศ พร้อมพัฒนาสมาร์ทซิตี้เต็มรูปแบบ

เตรียมพบกับงานสัมมนาเชิงวิชาการด้านระบบภูมิสารสนเทศ “Thai GIS User Conference หรือ TUC2021” นำเสนอเทคโนโลยี GIS และ Solutions แบบจัดเต็ม เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ผู้ใช้งานสามารถใช้ข้อมู...