Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN democracy

ประชาธิปไตยไต้หวัน กับเทคโนโลยีของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน

เมื่อเทคโนโลยีได้เปลี่ยนรากฐานของโลกปัจจุบันไปหลายสิ่ง เช่นเดียวกันกับในทางการเมืองการปกครอง ในงาน Techsauce Global Summit 2019 อดีตแฮกเกอร์ผู้ผันตัวมาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลของ...

ส่อง Civic Tech ในไต้หวัน เมื่อเทคโนโลยี x ประชาธิปไตย

โดยส่วนใหญ่เรามักนึกถึงเทคโนโลยีในแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจ แต่พัฒนาการของเทคโนโลยีนั้นได้สร้างความเปลี่ยนแปลงและความเป็นไปได้ให้กับทุกมิติของสังคม เช่นเดียวกันกับการเคลื่อนไ...

สัมภาษณ์ 'Audrey Tang' อดีต Hacker สู่ 'รัฐมนตรีดิจิทัล' ผู้ขับเคลื่อนวิวัฒน์ประชาธิปไตยไต้หวัน

การขึ้นมาทำงานในตำแหน่งรัฐมนตรีดิจิทัลไต้หวันของ Civic Hacker อย่าง Audrey Tang เต็มไปด้วยเรื่องที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นปูมหลังของเธอซึ่งเป็นถึงตำนานอัจฉริยะแห่งวงการเทคโนโลยีคอมพิว...