Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN depa-smart-city-accelerator-program

‘นักพัฒนาเมือง’ ฟันเฟืองขับเคลื่อน Smart City ประเทศไทย ภาครัฐและเอกชนร่วมกันทำให้เกิดขึ้นจริงได้อย่างไร

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ร่วมกับ Techsauce ได้จัดงานเสวนาในหัวข้อ “ความท้าทายในการขับเคลื่อน Smart City ประเทศไทย” โดยกิจกรรมเสวนาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ dep...

เปิดรับสมัคร depa Smart City Accelerator Program Batch 2 ปั้นธุรกิจ-พัฒนาเมืองอัจฉริยะแห่งอนาคต

เปิดรับสมัครแล้ว! depa Smart City Accelerator Program โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa ร่วมกับ Techsauce เปิดโครงการ depa Smart City Accelerator Program เฟ้นหา Digital ...

JOB