Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN DGA

TDGA อัดหลักสูตรพัฒนาทักษะดิจิทัลแก่บุคลากรรัฐ ผ่าน e-Learning ปูทางสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล หรือ TDGA จัดหลักสูตรอบรมด้าน Digital Transformation โดยเฉพาะ เพื่อเปิดให้บุคลากรภาครัฐทุกระดับ ทุกประเภทและสายงาน ได้เข้ามาเรียนรู้หลักการ แนวค...

DGA เปิดตัว ‘ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ’ นั่งผู้อำนวยการ พร้อมเผยแผน 3 ปี

DGA เปิดตัว ดร.อารีพงษ์ ภู่ชอุ่ม นั่งแท่นประธานบอร์ด และ ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ กุมบังเหียนผู้อำนวยการฯ ปักธงทำงานภายใน 3 ปีเปลี่ยนผ่านภาครัฐสู่ความเป็นดิจิทัลทุกมิติ...

DGA นำบริการ Digital สอนประชาชนสระแก้วเพิ่มช่องทางใหม่เพื่อการเข้าถึงบริการภาครัฐ

DGA ได้นำบริการภาครัฐไปแนะนำประชาชน ทั้งสิ้น 3 บริการ ได้แก่ 'ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ หรือ Government Smart Kiosk' ช่องทางใหม่เพื่อการเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐ แบบครบวงจร...

DGA ตั้ง ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ นั่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

หลังจากดร. ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หรือ DGA ได้หมดวาระลงไป ล่าสุดทาง DGA ก็ได้แต่งตั้งผู้อำนวยการคนใหม่อย่างเป็นทางการแล้ว โดยผู้ที่เข้ามารับตำแหน่งคื...