Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN director-of-board

iQIYI (อ้ายฉีอี้) แต่งตั้ง คุณผ่านศึก ธงรบ นั่งตำแหน่ง ผู้อำนวยการอ้ายฉีอี้ ประจำประเทศไทย

iQIYI (อ้ายฉีอี้) แพลตฟอร์มวิดีโอออนไลน์ชั้นนำระดับโลก ประกาศแต่งตั้ง คุณผ่านศึก ธงรบ นั่งตำแหน่ง ผู้อำนวยการอ้ายฉีอี้ ประจำประเทศไทย เพื่อเดินหน้าส่งเสริมคอนเทนต์ไทยให้มีศักยภาพกา...

CEO ต้องรู้ทันการทำ "Digital Transformation Strategy" สาสน์จากคอร์ส The Cullinan Module 5

CEO และบอร์ดต้องรู้ทัน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี องค์กรที่เราดูแลจะปรับตัวอย่างไร ทั้งจุดมุ่งหมาย คุณค่า การใช้ทรัพยากรขององค์กร ความสามารถในการแข่งขันที่เราต้องสร้าง การท...

Jack Ma ลาออกจากบอร์ดของ Softbank Group หลังจากอยู่อย่างยาวนานถึง 13 ปี

Softbank Group กลุ่มบริษัทใหญ่จากญี่ปุ่น ประกาศการก้าวลงจากตำแหน่งกรรมการบอร์ดของ Jack Ma หลังจากที่ผู้ก่อตั้ง Alibaba Group ได้ร่วมในกรรมการบอร์ดของบริษัทเป็นเวลากว่า 13 ปี...