LATEST IN Strategy

Sea (ประเทศไทย) อัพเดทกลยุทธ์ครึ่งหลังปี 2019 เน้น Enlarge ฐานผู้ใช้งาน พร้อม Enable และ Empower ผู้คนเพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล

Sea (ประเทศไทย) ผู้นำด้านบริการอินเทอร์เนตแพลตฟอร์มทั้ง ดิจิทัลเอนเตอร์เทนเมนท์ (การีนา) อีคอมเมิร์ซ (ช้อปปี้) และ บริการด้านการเงินแบบดิจิทัล (แอร์เพย์) เดินหน้าสานต่อพันธกิจ ‘Con...

เจาะกลยุทธ์ Spotify ส่องดูวิธีการบุกตลาดเอเชียประเทศเพื่อนบ้านกัน

มีข่าวออกมาตั้งแต่ต้นเดือนว่า Spotify ผู้เล่นรายใหญ่จากยุโรปด้าน Music Streaming กำลังจะเหยียบเข้าประเทศไทยแล้ว ทำไมบริษัทนี้ถึงน่าจับตา? ต้องบอกว่า Spotify เป็นบริษัทที่เติบโตในยุ...

JOB