Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Dollar

Dollar Doom Loop เหตุการณ์ที่กดดันการเติบโตของเศรษฐกิจโลก

ทําไมเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ถึงแข็งค่าขึ้น? แล้วส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกอย่างไร?...

คาด Fed ขึ้นดอกเบี้ยแรงอีก 0.75% นักลงทุนหวั่นส่งสัญญาณชัด ศก.สหรัฐฯ ถดถอยในหนึ่งปี

นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่มองว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดมีแนวโน้มทำให้เศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอยใน 1 ปี...