Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN edge-ai

Edge AI คืออะไร เทคโนโลยีที่ขาดไม่ได้ในยุค AI ?

บทความนี้ Techsauce จะพาไปรู้จัก Edge AI อีกหนึ่งนวัตกรรมที่จะพลิกโฉมอุตสาหกรรมและชีวิตมนุษย์ให้ไม่เหมือนเดิม...

Advantech เปิดตัว Edge AI บน NVIDIA Jetson TX2NX เดินหน้าสร้างโซลูชัน Smart City และพัฒนาอุตสาหกรรม Healthcare

Advantech เปิดตัวระบบ Edge AI แบบประหยัดพลังงาน บนบอร์ด NVIDIA Jetson TX2NX พร้อมพัฒนาโซลูชันสำหรับเมืองอัจฉริยะ (Smart City) อุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ (Healthcare) ระบบการผลิตอัจฉริ...