Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN EDUCA

คุณค่าของครู ความหมายของการศึกษา ในยุค Disruptive Technology

ในวันที่เด็กๆ สามารถหาความรู้ได้เพียงสัมผัสปลายนิ้ว บทบาทและคุณค่าของครูจะเปลี่ยนไปอย่างไร? ในวันที่เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกไปอย่างรวดเร็วในทุกๆ วัน การศึกษาของเด็กๆ ควรมีหน้าตาแบบไหน? ...

คุณค่าและบทบาทของครูที่เปลี่ยนไปในโลก Disruptive กับงาน EDUCA 2018

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดงาน EDUCA 2018 หรือ มหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ซึ่งจัดต่อเนื่องโดยปีนี้นับเป็นปีที่ 11 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อต้องการเป็นส่วนห...