Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN EDUCA 2018

Education Disruption ครูจะปรับตัวอย่างไรในโลกที่เปลี่ยนแปลง

Techsauce ได้มีโอกาสเข้าร่วมงานเสวนาเปิดตัวงาน EDUCA 2018 หรือ มหกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 11 ภายใต้แนวคิด “Value of Teachers : คุณค่าของครู”  โดยในครั้งนี้ คุณอรนุ...

คุณค่าและบทบาทของครูที่เปลี่ยนไปในโลก Disruptive กับงาน EDUCA 2018

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดงาน EDUCA 2018 หรือ มหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ซึ่งจัดต่อเนื่องโดยปีนี้นับเป็นปีที่ 11 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อต้องการเป็นส่วนห...