Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Exchange

Binance เปิดตัว Bifinity รูปแบบชำระเงิน fiat-to-crypto โดยเฉพาะ

ความต้องการในแต่ละธุรกิจที่จะลดช่องว่างระหว่างการเงินแบบดั้งเดิมกับการเงินในโลก crypto มีมากขึ้น Binance มีวิสัยทัศน์ที่จะเพิ่่มอิสระในการใช้เงิน Cryptocurrency ให้เป็นที่นิยมทั่วโ...

Kbank ชี้แจงข่าวลือกรณีร่วมทุน Binance ยังไม่มีข้อสรุป หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อไป

หลังจาก Kbank ได้มีการชี้แจงกรณีข่าวการร่วมทุนมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1 แสนล้านบาท กับ Binance กระดานเทรดหุ้นอันดับ 1 ของโลก เพื่อตั้ง Exchange ซื้อขายเหรียญดิจิทัล ว่า ธนาคารกสิกรไทยไม่ไ...

KBank ปฏิวัติเรทแลกเงินตปท. แลกถูกทุกสกุล ทุกสาขา รวมสนามบิน ไม่จำกัดวงเงิน

ธนาคารกสิกรไทยประกาศเป็นธนาคารแรกที่ลดเรทแลกเงินตราต่างประเทศ ด้วยจุดแข็ง “KBank เรท GEN ใหม่ ถูกแน่ไม่ต้องเทียบ” ทำให้ลูกค้าได้เรทแลกเงินต่างประเทศที่คุ้มค่าที่สุด โดยไม่จำกัดวงเง...

เผยชื่อ 7 บริษัทด้านสินทรัพย์ดิจิทัล ประกอบการต่อได้จนกว่าใบอนุญาตจะออกจริง

ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ซึ่งมีผลใช้บังคับอย่างเป็นทางการ โดยในตัวกฎหมายมีบทเฉพาะกาลอนุญาตให้ผู้ที่ประก...

ลุยตลาด Cryptocurrency อีกราย JIB เปิดตัว JIBEX เว็บไซต์ซื้อขาย-แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล

JIB ลุยตลาด Cryptocurrency อีกราย เปิดตัวบริษัท JIBEX (จิ๊บเอ็กซ์) ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท เปิดตัวเว็บไซต์และแอปพลิเคชันสำหรับการบริหารจัดการลงทุนและซื้อขายแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจ...