Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN executive

ญนน์ โภคทรัพย์ แห่ง Central Retail กับการทำธุรกิจแบบ 1+1 = 11 และกลยุทธ์ 3 ปรับ 3 เปลี่ยน

ญนน์ โภคทรัพย์ แห่ง Central Retail กล่าวว่า เจ้าของธุรกิจนั้นต้องมองเหรียญ 2 ด้าน ในวิกฤตมีโอกาส เริ่มจากการปรับเปลี่ยน Mindset ของตัวเอง พร้อมวิธีการทำธุรกิจร่วมกัน ที่ 1+1 ไม่เท่...

JOB