Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Financing

กรุงศรีใช้นวัตกรรม Blockchain ให้บริการ Supply Chain Financing เป็นธนาคารแรกในไทย

กรุงศรีเปิดตัวบริการ SUPPLY CHAIN FINANCING  ให้ลูกค้าสามารถขอสินเชื่อได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยบนเทคโนโลยีบล็อคเชน (Blockchain)......