LATEST IN Gamification

Introducing Playbasis: the country’s leading startup boosting businesses through gamification

Nowadays, children are born into a world filled with iPads and virtual reality, making gaming something that we become familiar with at an extremely  young age. It may not occur to...

Banking และ Insurance ยุคใหม่ ไม่ควรมองข้าม Gamification

พูดถึงเรื่องวงการการเงิน ความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งสำคัญ แต่ไม่ได้แปลว่าความน่าเชื่อถือจะต้องมาพร้อมกับลุคที่น่าเบื่อ เราสามารถทำให้การเงินสนุกขึ้นได้ ด้วยเทคนิค “Gamification”......

สัมภาษณ์พิเศษ Robert Zepeda เจ้าพ่อ Gamification แห่ง Playbasis

Gamification คำนี้หลายคนในแวดวงไอทีน่าจะพอรู้จักกันบ้างไม่มากก็น้อย เป็นการนำแนวคิดของเกมมาประยุกต์ใช้ในบริการของคุณ มีการวางกลไกของเกมภายใน อาทิเช่น การกำหนดกิจกรรมให้ทำ มีการนำเส...

JOB