Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Hepatitis C virus

Mahidol คิดค้นนวัตกรรม 'แอนติบอดีจิ๋ว' และ 'แอนติบอดีสายเดี่ยว' รักษาไวรัสตับอักเสบซี เพื่อมนุษยชาติ

นักวิจัย ม.มหิดล ค้นพบวิธีการผลิต 'แอนติบอดีจิ๋ว' และ 'แอนติบอดีสายเดี่ยว' ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่สามารถไขปริศนาสู่หนทางยับยั้งไวรัสตับอักเสบซีได้ถึงร้อยละ 80 คาดว่าจะแล้วเสร็จและสามาร...