Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN soft-skill

JobsDB ชี้ ไทยควรปรับนโยบายจ้างแรงงานทักษะสูง แก้ปัญหาสมองไหล ดึง Talent กลับประเทศ

JobsDB เผยประเทศไทยควรรักษาแรงงานทักษะสูงในประเทศ เพิ่มพูนทักษะแรงงานปรับนโยบายจ้างงานทักษะสูงเพื่อดึงดูดแรงงานต่างชาติ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศ และลดการกระจุกตัวของคนทำงานในเม...

มนุษย์งานยุคดิจิทัล กับ 5 ทักษะ Soft Skill ที่ปั้นคนให้เป็น T-Shaped ในแบบ LINE ประเทศไทย

อะไรทำให้บริษัทหนึ่งเป็นที่สถานที่ที่คนอยากทำงานด้วย? ซึ่งนอกจากความมั่นคงของบริษัทแล้ว ในปัจจุบันโดยเฉพาะในปีที่ผ่านมาที่โลกต่างเผชิญกับ Double Disruption จากเทคโนโลยีและผลกระทบจา...

5 ทักษะที่ควรฝึกตั้งแต่วันนี้แล้วจะอยู่รอด โดยนักอนาคตวิทยา

นักอนาคตวิทยาแนะ 5 ทักษะที่ควรฝึกตั้งแต่วันนี้แล้วจะอยู่รอด...

LinkedIn เผย 15 ทักษะด้าน Hard skills และ Soft skills ที่กำลังเป็นที่ต้องการทั่วโลก

LinkedIn เผย 15 ทักษะด้าน Hard skills และ Soft skills ที่กำลังเป็นที่ต้องการทั่วโลก...

LinkedIn เผย 5 ทักษะ Soft Skills ต้องมี! ที่นายจ้างกำลังมองหา

LinkedIn เผย 5 ทักษะด้าน soft skills ต้องมี! ที่นายจ้างกำลังมองหา...

ถกประเด็น Leadership กับ 3 CEO ‘ผู้นำยุค 2020’ ควรเป็นอย่างไร?

ในยุคที่คน Gen X กับ Gen Y มาทำงานร่วมกัน ย่อมมีความคิดเห็นที่แตกต่างตามวัย ในบริษัทที่ต้องเจอกับคนต่าง Gen ผู้นำจะสร้างความแข็งแกร่งให้บริษัทอย่างไร ต้องสร้างความเข้าใจกับทีมอย่าง...

LinkedIn เผย ทักษะที่จะอยู่รอดในอนาคตไม่ใช่ Coding แต่เป็น “ทักษะด้านการสื่อสาร”

อย่างที่ทราบกันว่า LinkedIn มีสมาชิกหลายร้อยล้านคน และกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ความได้เปรียบนี้นี่เอง ที่ทำให้พวกเขาสามารถเข้าถึงข้อมูลของแต่ละบริษัท และของแต่ละบุคลากรได้มากกว่ารัฐ...

EcommerceIQ เผย Soft Skills คือทักษะสำคัญที่แก้ปัญหาบุคลากรใน Southeast Asia

ecommerceIQ ผู้รวบรวมผลการวิจัยและการรายงานเกี่ยวกับการค้าปลีกออนไลน์ หรือ e-Commerce แห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้จัดทำการสำรวจบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำในประเทศอินโดนีเซี...

JOB