Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Lu International

ส่องเทคโนโลยีหลังบ้านของ FinVest ที่ทำให้การซื้อขายกองทุนต่างประเทศโดยตรงง่ายไร้ขีดจำกัด

ธนาคารกสิกรไทย ร่วมกับ ลู อินเตอร์เนชันแนล และกลุ่มโรโบเวลธ์ สร้างฟีเจอร์ Offshore ซึ่งเป็นฟีเจอร์ใหม่ในแอปพลิเคชัน "FinVest" ที่จะช่วยตอบโจทย์นักลงทุนที่ต้องการลงทุนในกองทุนต่างปร...

KBank ปล่อย FinVest แอปฯ ลงทุนใช้งานง่าย ลงทุนได้ทั้งในไทยและต่างประเทศ

“จากประชากร 70 ล้านคนในประเทศไทย มีน้อยกว่า 5% ที่เป็นผู้ลงทุนโดยตรงในตลาดหลักทรัพย์หรือลงทุนผ่านกองทุนรวม” นี่เป็นประโยคหนึ่งที่ถูกบรรยายในงานเปิดตัวแอปฯ Finvest ของธนาคารกสิกรไทย...