Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Luxury Brand

Mercedes-Benz ประกาศเดินหน้าผลิตรถยนต์ไฟฟ้าอย่างเต็มตัวในไทย พร้อมเปิดตัวรถ EV 100% รุ่นแรก เตรียมลุยตลาดครึ่งปีหลัง

Mercedes-Benz ย้ำความพร้อมในการก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าอย่างเต็มตัวในประเทศไทย เตรียมความพร้อมในสายการผลิตของโรงงานประกอบรถยนต์และโรงงานแบตเตอรี่ พร้อมเปิดตัวรถ EV 100% รุ่...