Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Multi Cloud

VMware เดินหน้าเตรียมพร้อมสู่ยุค Multi-Cloud เต็มรูปแบบ ผ่านบริการใหม่ VMware Cross-Cloud ทำงานผ่านคลาวด์ได้คล่องตัวในยุคดิจิทัล

VMware, Inc. ได้ประกาศกลยุทธ์ใหม่ ที่จะช่วยนำลูกค้าเข้าสู่ยุคของการทำงานบน Multi-Cloud ด้วยการเปิดตัวบริการ VMware Cross-Cloud...

ทำไมองค์กรต้องมี Cloud?

เทคโนโลยี Cloud เป็นเรื่องที่พูดถึงกันมานานแล้ว แต่ในช่วง 2-3 ปีมานี้ หลายองค์กรในประเทศไทย ตื่นตัวกับใช้ Cloud มากขึ้น จนเกิดคำว่า Cloud First ที่องค์กรต้องให้ความสำคัญกับ Cloud ม...