Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN obama

Obama เรียกร้องกฎควบคุมกลุ่ม Tech ต้านการบิดเบือนข้อมูลบนโซเชียลมีเดีย

อดีตประธานาธิบดี Barack Obama วิพากษ์วิจารณ์ บริษัทโซเชียลมีเดียที่มีส่วนร่วมในการทำให้เกิดข้อมูลหลอกลวงด้านต่างๆ บนแพลตฟอร์ม โดยแสดงความคิดเห็นว่าควรมีกฎหมายควบคุมอย่างจริงจัง โดย...

Spotify จับมือ Higher Ground ของโอบาม่า เตรียมผลิต Podcast ของอดีตผู้นำสหรัฐฯ

Higher Ground บริษัทโปรดัคชันส์ของบารัค โอบามา และมิเชล โอบามา ล่าสุดแถลงจับมือกับ Spotify บริการมิวสิคสตรีมมิ่งชั้นนำ เพื่อรังสรรค์และผลิตรายการ Podcast (พอดแคสต์) ใหม่ สุดเอ็กซ์ค...