Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Law

บริษัทเยอรมันแสดงกังวลต่อร่างกฎหมายด้านข้อมูลของยุโรป เพิ่มความเสี่ยงข้อมูลการค้า ลดความสามารถการแข่งขัน

SAP และ Siemens สองบริษัทจากเยอรมนี แสดงความกังวลต่อร่างกฎหมายด้านข้อมูลของยุโรปที่อาจเพิ่มความเสี่ยงให้กับข้อมูลความลับทางการค้า...

หน่วยงานกำกับดูแลข้อมูลอังกฤษปรับ TikTok 16 ล้านดอลลาร์ หลังพบใช้ข้อมูลเด็กในทางที่ผิด

หน่วยงานกำกับดูแลข้อมูลของอังกฤษลงโทษปรับเงิน TikTok 12.7 ล้านปอนด์ หลังละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปีโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง...

PWC เปิดตัว AI Chatbot สำหรับนักกฎหมาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

PricewaterhouseCoopers LLP หรือ PWC เปิดตัวบริการแชทบอทสำหรับนักกฎหมาย โดยเข้าร่วมกับบริษัทผู้ให้บริการระดับมืออาชีพใช้ปัญญาประดิษฐ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน...

Obama เรียกร้องกฎควบคุมกลุ่ม Tech ต้านการบิดเบือนข้อมูลบนโซเชียลมีเดีย

อดีตประธานาธิบดี Barack Obama วิพากษ์วิจารณ์ บริษัทโซเชียลมีเดียที่มีส่วนร่วมในการทำให้เกิดข้อมูลหลอกลวงด้านต่างๆ บนแพลตฟอร์ม โดยแสดงความคิดเห็นว่าควรมีกฎหมายควบคุมอย่างจริงจัง โดย...

กฎหมายที่ต้องรู้ก่อนซื้อบ้าน โดย DDproperty

DDproperty เว็บไซต์มาร์เก็ตเพลสด้านอสังหาริมทรัพย์อันดับ 1 ของไทย แนะนำข้อกฎหมายหลักๆสำคัญ ที่ต้องศึกษาและตรวจสอบความถูกต้องให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อบ้านหรือคอนโดมิเนียม เพื่อไม่ให้...

ภาครัฐ เปิดเวทีรับฟังความเห็น ถกประเด็น ร่างกฎหมาย e-Sports ในประเทศไทย

ภาครัฐ เปิดเวทีรับฟังความเห็น ถกประเด็น ร่างกฎหมาย e-Sports ในประเทศไทย...

มาแล้ว พ.ร.บ. มั่นคงไซเบอร์ และ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีผลบังคับใช้ทันที

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคมที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชบัญญัติ 2 ฉบับที่เกี่ยวข้องกับด้านดิจิทัลโดยตรง ได้แก่ พระราชบัญญัติการรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ พ.ศ. 256...

เห็นชอบ พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฉบับใหม่ เปิดให้ใช้ "กัญชา-กระท่อม" ทางการแพทย์ได้

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่...) พ.ศ.... ในวาระ 3 ด้วยคะแนน 166 เสียง งดออกเสียง 13 เสียง การผ่านกฎหมายฉบับนี้ทำให้ประเทศ...

กฎหมายดิจิทัล 6 ฉบับผ่านการรับหลักการวาระ 1 สนช. มี พรบ.ไซเบอร์-ข้อมูลส่วนบุคคลด้วย

พ.ร.บ.ไซเบอร์, พ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคล, พ.ร.บ.สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, พ.ร.บ.ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, พ.ร.บ.สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย และ พ.ร.ก. การ...

ครม.อนุมัติหลักการ พ.ร.บ. รัฐบาลดิจิทัล ตั้งเป้า 5 ปีเลิกใช้สำเนาบัตรฯ เต็มตัว

ล่าสุดการยกเลิกสำเนาบัตรประชาชน-ทะเบียนบ้านและเปลี่ยนมาใช้ระบบดิจิทัลในราชการแบบเต็มตัวมีความคืบหน้ามากขึ้น เมื่อพลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พันเอ...

ครม. เห็นชอบหลักการร่าง พ.ร.บ. Digital ID แล้ว

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบในหลักการ ร่าง พ.ร.บ.การพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล พ.ศ. .... (ร่าง พ.ร.บ. Digital ID) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ซึ่งเป็นการกำหนดหลักเกณฑ...

Startup 101: 4 เหตุผลที่ Startup ควรต้องรู้กฎหมาย

สิ่งที่ Startup ส่วนใหญ่ให้ความสำคัญช่วงเริ่มต้น มักจะเป็นในเรื่องของการพัฒนาสินค้าและบริการ การสร้างทีม การสร้างยอด ให้เป็นไปตามเป้าหมาย แต่ “กฎหมาย” ก็เป็นเรื่องที่ Startup ไม่คว...

สมาคมฟินเทคฯ ชวนบริษัทกฎหมาย-กลต. คุยเรื่อง “กฎหมายสกุลเงินดิจิทัล”

สมาคมฟินเทคประเทศไทยจัดงาน TFTA Forum ครั้งที่ 4 ภายใต้ชื่องาน “Digital Asset Talk เจาะจนเข้าใจเรื่องกฎหมายเงินดิจิทัล” ซึ่งงานเสวนานี้ได้นักกฎหมายจากบริษัทกฎหมายชื่อดังในประเทศไทย...

ก.ล.ต. ออกประกาศหลักเกณฑ์กำกับดูแล "สกุลเงินดิจิทัล" เพิ่มเติม

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลการระดมทุนและซื้อขาย "สกุลเงินดิจิทัล"  ออกมาอ...

Startup ต้องรู้! 4 ผลกระทบต่อผู้ประกอบการหลังแก้กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

บทความนี้ตีพิมพ์ครั้งแรกโดยสมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน (Thai Venture Capital Association) สามารถอ่านบทความต้นฉบับได้ที่นี่......