Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN policy-innovation

บทสรุปของหลักสูตร PPCIL ครั้งที่ 4 เมื่อการแก้ปัญหา ต้องเริ่มตั้งแต่แนวคิดของผู้นำ

จบไปแล้วสำหรับหลักสูตร PPCIL ครั้งที่ 4 บทความนี้ Techsauce จะพาท่านไปเจาะลึกบทสรุปและความสำเร็จของหลักสูตร พร้อมตอบคำถามว่าทำไมเราต้องสร้างผู้นำนวัตกรรม ?...

เปลี่ยนมุมมองนักออกแบบนโยบายว่านวัตกรรมเป็นเรื่องทางสังคม

Thailand Policy Lab หรือห้องปฏิบัติการนโยบายของประเทศไทยมองว่า หนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่ถูกจุดที่สุด คือการปรับทักษะของนักวางแผนนโยบายทั่วประเทศ ที่เป็นคนกำหนดและวางแผนนโยบายซึ่งมีผ...

The End of Structural Problems Begins with “Conversations” And “Policy Innovation”

Thailand Policy Lab asserts skill improvement of policymakers, whose drafted and issued strategies have an impact on all individuals from a local to national scale, as one of the b...