LATEST IN Power Buy

Power Buy บริษัทค้าปลีกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ โฟกัสกลยุทธ์ Omni-channel แล้ว

Power Buy บริษัทค้าปลีกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่มเซ็นทรัล เผยกลยุทธ์ว่าจะโฟกัสโมเดลธุรกิจ Omni-channel คือใช้ทั้งช่องทางออฟไลน์และออนไลน์เพื่อเชื่อมต่อกับลูกค้า โดยจะใช้ประโยชน์จา...

JOB