Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN ransomware

IBM ระบุ เอเชียถูกโจมตีทางไซเบอร์สูงสุด ภาคการผลิตตกเป็นเป้าสำคัญ หลังวิกฤต Supply Chain เพิ่มขึ้น

IBM Security เปิดเผยรายงาน X-Force Threat Intelligence Index ประจำปี ชี้การเติบโตของแรนซัมแวร์และการหาประโยชน์จากช่องโหว่ในปี 2564 ได้ “จองจำ” และเพิ่มภาระให้กับซัพพลายเชนทั่วโลก โ...

IBM เผย 5 เทรนด์ด้าน Cybersecurity ที่ต้องระวัง และน่าจับตามองในปี 2022

Cyber Attack อีกหนึ่งภัยที่ต้องระมัดระวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์กรที่มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ ทำให้ Cybersecurity กลายเป็นประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญ​ โดยในบทความนี้ IBM ได้มีก...

การปกป้องข้อมูลจากการถูกโจมตีจาก Ransomware ด้วย FlashArray SafeMode

ความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการโจมตีของ Ransomware ส่งผลกระทบเป็นมูลค่ามหาศาลแก่องค์กรทั้งในการเรียกเงินค่าไถ่ และข้อมูลองค์กร ทำให้ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ FlashArray SafeMode จาก Pur...

โรงพยาบาลสระบุรี โดนโจมตีด้วย Ransomware เรียกค่าไถ่ บล็อกการเข้าถึงข้อมูลคนไข้ทั้งหมด

เมื่อวันที่ 8 กันยายนที่ผ่านมา ทางโรงพยาบาลสระบุรีได้ประกาศผ่านทาง Facebook ของโรงพยาบาลว่าระบบคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลนั้นขัดข้อง ทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบต่าง ๆ ของโรงพยาบาลได้ ซึ่...

รู้หรือไม่ Ransomware โจมตีประมาณ 4,000 ครั้งต่อวัน หรือทุก ๆ 40 วินาทีมีการโจมตีเริ่มขึ้น

รู้หรือไม่ Ransomware โจมตีประมาณ 4,000 ครั้งต่อวัน หรือทุก ๆ 40 วินาทีมีการโจมตีเริ่มขึ้น...