Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business /* */ /* */

LATEST IN ratch

INNOPOWER บริษัทนวัตกรรมพลังงาน ถือหุ้นโดย EGAT -RATCH-EGCO ตั้ง คุณอธิป ตันติวรวงศ์ ขึ้นแท่น CEO คนแรก

INNOPOWER บริษัทนวัตกรรมพลังงาน ถือหุ้นโดย EGAT -RATCH-EGCO ตั้ง คุณอธิป ตันติวรวงศ์ ขึ้นแท่น CEO คนแรก...

'ราช กรุ๊ป' รุกธุรกิจโรงพยาบาล ทุ่ม 1.55 พันล้าน ซื้อหุ้น ' พริ้นซิเพิล แคปิตอล'

'ราช กรุ๊ป' รุกธุรกิจโรงพยาบาล ทุ่ม 1.55 พันล้าน ซื้อหุ้น ' พริ้นซิเพิล แคปิตอล' ในสัดส่วน 10%...